Altres projectes

Al llarg dels anys hem anat duent a terme diversos projectes temporals segons els recursos humans i econòmics disponibles i la demanda amb la que ens trobàvem.

Campanyes de salut bucodental

Conjuntament amb l’ONG Dentalcoop es realitzen, periòdicament, campanyes de salut bucodental per a la població de Kafountine, en les que dentistes amb experiència duen a terme neteges bucals, extraccions, revisions i empastaments de forma gratuïta als centres de salut de la zona.

Ambulància para Kafountine

L’ONG Banc de Recursos ens va donar una ambulància que vàrem condicionar i vàrem portar a Kafountine perquè la població en pogués fer ús, ja que l’hospital més proper es troba al poble veí de Diololou, i en cas de demanar una ambulància allà pot trigar fins dues hores.

Escola itinerant per les illes Karone

La regió de la Casamance es situa al voltant del riu Casamance, una zona de manglars i nombroses illes. La població d’aquestes illes té difícil accés a l’educació. Durant el projecte, conjuntament amb l’ONG SIL (Societat Internacion de les Llengües), es varen formar professors per a que impartissin classes a varies de les illes en la seva llengua, el karoninké.

Plantacions d’Artemisia Annua

Creiem que és fonamental que la població de la zona aprengui a fer un ús eficient i amb coneixement dels recursos naturals que tenen, ja que són econòmics i de fàcil accés. Per això vam fer plantacions d’artemisa per després distribuir-la entre la població afectada de malària. Hi ha estudis que mostren els beneficis d’aquesta planta per a la prevenció i el tractament de la malària.

Reciclatge de piles i sensibilització

Al municipi de Kafountine, així com a la majoria de municipis de la regió, no existeix la recollida d’escombraries. El més habitual és que la brossa acabi apilada als abocadors improvisats extesos per tot el territori. A l’època de pluges s’omplen d’aigua i es converteixen en un focus d’infeccions molt perjudicials per a la salut. Per això, conjuntament amb l’ajuntament local, es va impulsar la recollida de piles. Enmarcat en quest projecte també es varen impartir cursos de recuperació i transformació de llaunes en joguines i es va dur a terme un programa de sensibilització.

Reforestació

La tala d’arbres massiva que es porta a terme a la zona per al funcionament de les parades de fumatge del port de pesca contribueix a la desertització local. Per això, vam iniciar una campanya de recollida de recursos entre els nostres amics i visitants per tal de reforestar amb arbres de mango i tarongers els sòls afectats. Aquest projecte es va dur a terme entre els anys 2011 i 2014.