Com pots col·laborar

Turisme

Les opcions turístiques que oferim ens serveixen per cobrir les despeses que es generen a les escoles de persones adultes i als centres d’educació infantil, fent d’aquesta manera, que les teves vacances mantinguin vius els nostres projectes. Anima’t a fer turisme solidari amb nosaltres!

Voluntariat

Tens varies opcions per realitzar un voluntariat amb nosaltres: donar classes d’anglès, de castellà, d’informàtica o col·laborar amb els mestres de l’escola infantil. T’oferim allotjament gratuït.

Donacions

Pots realitzar una donació puntual al nostre compte bancari o posar-te en contacte amb nosaltres si creus que pots col·laborar d’una altra manera (donació de material).