Escoles d’adults

A l’escola de Kafountine, la primera de totes, s’ofereixen classes d’alfabetització per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura en francès, la llengua oficial del Senegal. Per altra banda, s’ofereixen també classes en espanyol, anglès i d’iniciació a la informàtica. Aquestes classes les imparteixen persones voluntàries d’origen espanyol majoritàriament. Aquests cursos estan dirigits a la població que ja sap llegir i escriure en francès i vol aprendre un nou idioma o adquirir coneixements informàtics per a incrementar les seves oportunitats professionals.

Actualment comptem amb 3 escoles d’alfabetització per a persones adultes: una a Kafountine, una a Diannah i una a Brikama.

L’any 2015 vam obrir una escola d’alfabetització gratuïta a la ciutat de Brikama, a Gàmbia. Aquest projecte està destinat a les dones que treballen al mercat situat al costat de l’escola. Comptem amb un professor local encarregat de donar les classes.

Durant el curs 2015/2016 40 dones s’han beneficiat de les classes. A més de l’alfabetització, a Brikama s’imparteixen tallers professionals d’elaboració de sabons, tints africans, confecció de cistells… amb l’objectiu de realitzar activitats complementaries per a millorar l’economia familiar.

Finalment, a principis del 2016, s’ha inaugurat una nova escola a Diannah, una població propera a Kafountine, destinada a totes aquelles persones que volen rebre classes d’alfabetització però que no poden fer el desplaçament fins a Kafountine. De la mateixa manera que als altres dos centres, l’encarregat de l’alfabetització a Diannah és un professor local que rep un sou mensual pel seu treball. Aquest projecte s’ha dut a terme conjuntament amb l’ONG Projecte Xevi.